میکرونیدلینگ و اثر آن در جوانسازی و ترمیم پوست

. میکرونیدلینگ، طبیعی ترین و مؤثرترین روش جوانسازی و ترمیم پوست
. تحریک کلاژن سازی پوست
. ترمیم ساختار و عملکرد پوست
. افزایش انتشار فاکتورهای رشد
. افزایش ضخامت لایه اول پوست (اپیدرم)
. جوانسازی پوست